Skînan

Mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat

"Avun saaminen mie­len­ter­vey­son­gel­miin on liian vaikeaa. Jo­no­tusa­jat voivat olla pitkiä ja monien eri ihmisten ta­paa­mi­nen väsyttää ennestään tätä henkilöä, jolla on paha olla." - Anne


Mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat 


Mie­len­ter­veys­kun­tou­tus­ta tarvitaan silloin, kun mielen tasapaino on 

syystä tai toisesta järkkynyt ja toimintakyky heikentynyt. 

Kyse voi olla paitsi vaikeasta mielen sairaudesta, myös tilapäisestä elämänkriisistä.

Jokainen yksilö kuntoutuu eri tavalla, ja se edellyttää toisten tukea ja uskoa yksilöön.


Kuntoutuminen ei tarkoita kaikkien vaikeuksien katoamista. 

Se on siis eri asia kuin sairaudesta paraneminen. Kuntoutuminen on jatkuva 

henkilökohtainen prosessi, johon voi liittyä ylä- ja alamäkiä.


Toimintakyvyn lisääntymisen edellytyksiä ovat tavalliset arjen asiat: 

terveellinen ravinto, ulkoilu, liikunta, muut mieluisat harrastukset, ystävät ja perhe.


Kuntoutuksella tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arkielämässä. Kuntoutuksen tavoitteena on saavuttaa parempi toimintakyky. 


Kuntoutuksella pyritään arkirytmin säilymiseen ja kotona selviytymiseen. 

Työ voi olla mm. psykososiaalista tukea, voinnin seurantaa ja lääkehoidon toteuttamista.


Tarjoamme luotettavaa palvelua mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le arjessa selviytymisessä. 

Tehdään yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma asiakkaan tarpeiden mukaan.


Mielenterveyden häiriöt ovat tavallisia ja niiden vaikeusaste vaihtelee suuresti: 

lievimmät häiriöt haittaavat päivittäistä elämää vain vähän, kun taas vaikeimmat häiriöt saattavat vähentää ihmisen toimintakyvyn lähes olemattomiin. 


Jokainen ihminen tarvitsee joskus apua. 

Jokainen kykenee myös antamaan tukea.

red gerbera daisy on envelope
jasenyritys_2020_200x100_fin-sm.png
SuPer_logo.svg-me.png
happy-cartoon-family-1-me.png
logo-sm.png

Laskutus

Laskutukseen liittyvät kysymykset:


laskutus(at)wanny.fiLaskut vain sähköisesti verkkolaskulla:

 

Verkkolaskuosoite
003730965954


Välittäjätunnus

003723327487


Verk­ko­las­ku­vä­lit­tä­jä

APIX Messaging Oy

LASKUTUSOHJE

Asia­kas­pal­ve­lu

 Wanny Oy


Asiakaspalvelu:


045 787 777 20

asiakaspalvelu(at)wanny.fi

© Wanny Oy  3096595-4. Kaikki oikeudet pidätetään.