vanhus_kasi_P38hK-me.jpg

Ikään­ty­neet

"Elä­män­laa­tu on monelle sitä, että saa asua kotona. Elä­män­laa­tua on saada elää riittävän tur­val­li­ses­ti, mutta vapaasti – ilman turhaa ra­joit­ta­mis­ta."

 

Kotihoito

Wannyn Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle -palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden mahdollisten asiakkaan arkeen ja hoitoon osallistuvien tahojen, kuten henkilökohtaisten avustajien tai edunvalvojien, kanssa yhdessä. Meiltä saa välittävää, osaavaa ja ammattitaitoista tukea arjen toimiin.

Kotipalvelu Wannyn ikääntyneille suunnattuun kotihoidon palveluun kuuluvat esimerkiksi:

 • Avustaminen aamu- ja iltatoimissa
 • Hygienian hoito
 • Kauppapalvelu
 • Omaishoitajien loma-apu
 • Saattoapu, esimerkiksi teatteriin
 • Siivoaminen
 • Ravitsemuksen suunnittelu ja toteutus
 • Ulkoilu
 • Haavanhoidot
 • Verensokerin mittaus
 • Verenpaineen mittaus
 • Muisti- ja ravitsemustestit

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä ja vahvistetaan hänen toimintakykyään. Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, jolla tuetaan kotona asuvaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. 

Tällaisia toimintoja ovat mm. syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely ja WC-käynnit.

Tarjoamme luotettavaa kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille Kouvolan alueella. 

Hoitajamme ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia tai lähihoitajia ja heillä on kokemusta 

vanhusten hoidosta. Wanny Oy tekee jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman asiakkaan tarvitsemasta palvelusta.

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta.

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. 

Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

 

grasp

 Kenelle Kotihoito ja arjen tuki on tarkoitettu?


Kun tarvitaan apua ja tukea arjen askareisiin kotona ja mahdollisesti kodin ulkopuolelle suuntautuviin arkisiin toimiin, on kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle hyvä ratkaisu. Tärkeät hoidolliset tavoitteet ovat asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, itse tekemään kannustaminen ja keskustelun aktivointi.

Jos esimerkiksi fyysinen kunto tai muisti ovat heikentyneet, on mielekästä järjestää tukea ja apua arkeen kodikkaassa ympäristössä, joka on asiakkaalle tuttu ja turvallinen.

Otamme huomioon myös omaiset & läheiset ja raportoimme laadukkaasti ja asia­kas­ys­tä­väl­li­ses­ti.Miten ikääntyneen arkea tuetaan?


Kotihoito ja arjen tuki perustuu laadukkaaseen ja aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa, jolloin todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen onnistuvat hyvin. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja ylläpitää toimintakykyä tukemalla häntä kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin liittyvissä arkiaskareissa ja -toimissa.


Päivittäisten toimien tukeminen voi sisältää esimerkiksi puhtaudesta, pukeutumisesta, hiustenlaitosta ja ruokailuista huolehtimista. Lisäksi apua saa vaikkapa siivoukseen, apuvälineiden käyttöön, turvallisuuteen tai esteettömyyteen liittyen. Asiakkaan kanssa keskustellaan aina kotihoidon aikana, eli arkitoimien tukeminen sujuu mukavasti jutustellen ja asiakkaan kuulumisia kuunnellen. 

Kotona asumista on mahdollista tukea lisäksi myös, esimerkiksi etäkäynnein.

Jos asiakas tarvitsee apua myös kodin ulkopuolisiin arkitoimiin, on myös sellaista tukea mahdollista tarjota.  Ajanvaraukset esimerkiksi jalkahoitoon, parturiin, hierojalle ja yhteiskunnallisissa asioissa tukeminen onnistuvat helposti avustuksellamme. 


Apua saa halutessaan liikunnan harjoittamiseenkin.

Hoitajamme ovat koulutettuja, asiakaslähtöisiä, ystävällisiä ja huomioimme myös ennaltaehkäisevästi asiakkaiden tarpeet. Kotihoidon palvelut on helppo aloittaa ja räätälöimme palveluntarpeen yksilöllisesti. Apu voi olla tilapäistä tai säännöllistä, asiakkaan tarpeista riippuen. Kotihoitoa on mahdollista tilata esimerkiksi omaishoidon tueksi.

red gerbera daisy on envelope
jasenyritys_2020_200x100_fin-sm.png
SuPer_logo.svg-me.png
happy-cartoon-family-1-me.png
logo-sm.png

Laskutus

Laskutukseen liittyvät kysymykset:


laskutus(at)wanny.fiLaskut vain sähköisesti verkkolaskulla:

 

Verkkolaskuosoite
003730965954


Välittäjätunnus

003723327487


Verk­ko­las­ku­vä­lit­tä­jä

APIX Messaging Oy

LASKUTUSOHJE

Asia­kas­pal­ve­lu

 Wanny Oy


Asiakaspalvelu:


045 787 777 20

asiakaspalvelu(at)wanny.fi

© Wanny Oy  3096595-4. Kaikki oikeudet pidätetään.